Monday, September 28, 2015

paano nagkatulad ang sanaysay sa ibang panitikan

paano nagkatulad ang sanaysay sa ibang panitikan

paano nag iba ang sanaysay sa uri katangian at pagkakaisa ng iba pang panitikan

paano nag iba ang sanaysay sa uri katangian at pagkakaisa ng iba pang panitikan

Tuesday, August 4, 2015

Pagkakatulad ng Dalawang Uri ng Sanaysay

Pagkakatulad ng dalawang uri ng sanaysay?

Unang sagot: Waring palagay na palagay ang loob ng sumulat at parang nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan. Ito ay madaling basahin, madaling maunawaan at marahil ay madali ring maipasulat sa tulong ng kaunting pamamatnubay Ito ay tungkol naman sa mga paksa na medyo "mabigat". Dapat na seryoso ang pagtatalakay at gamitan ng pamaraang lalong naaayon sa tuntunin.

Ikalawang sagot:
  1. Ang paksa'y kaakit-akit at kawili-wili
  2. Ito'y Hindi isinulat upang makasakit ng damdamin ng iba o upang mangaral.
  3. Ito'y masigla, masaya, magpatawa.
  4. Maliwanag na mababanaag ang magandang kalooban ng may akda.
  5. Nagpapakilala ng malawak na kaalaman ng may akda ukol sa mga aklat, Tao, kalikasan at iba't ibang mga bagay.

Mga Maaaring Paksa ng Sanaysay

Mga maaaring paksa ng sanaysay?